Keilaniemi

Espoon kaupunki, 2019


Hanke

Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskuksen Yleiskaavaosasto oli laatinut omana työnään Elinkeinoselvityksen. Osana selvitystä Cityfier-analyysin tavoitteena oli tunnistaa, mitkä nykyiset työpaikka-alueet tai niiden osat voidaan tulevaisuudessa sallia asuntorakentamiseen ja mitkä alueet tulee säilyttää työpaikka-alueina. Yhtenä esimerkkialueena oli Keilaniemi.

Tehtävä

Tehtävänä oli analysoida miten Espoon toimitila-alueet kehittyvät tämän hetkisten investointisuunnitelmien perusteella. Analyysissa mallinnettiin Espoon toimitila-alueiden kehitys nykyisen kaavavarannon perusteella ja verrattiin toimitilojen ennustettua arvonnousua eri alueilla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi analyysi:

  • Alueiden rakentumisesta ja kehittymisestä, kuvaten erityisesti toimitilojen, liikenneinvestointien ja palveluiden ajallista kasvua ja keskinäistä suhdetta
  • Kaupunkirakenteen muutoksen vaikutuksesta nykyisten toimitilarakennusten sijainnin arvoon
  • Keilaniemen ja Kiviruukin toimistokiinteistöjen arvonnousu tulee olemaan nykyisen kaavavarannon näkökulmasta merkittävintä koko pääkaupunkiseutu huomioiden

Alueen kehitys

Ota YhteyttäA-Insinöörit

Bertel Jungin Aukio 9
FI-02600 Espoo
Finland

www.ains.fi

Tietosuojaseloste

Jukka Kettunen

Kaupunkikehitysjohtaja

 +358 40 733 8280

 jukka.kettunen@ains.fi


Jani Nevalainen

Tuotepäällikkö

 +358 40 357 0348

 jani.nevalainen@ains.fi