Malmi

Senaatti-kiinteistöt, 2019


Hanke

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Se suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle ja siellä varaudutaan noin 2000 työpaikan sijoittumiseen. Alueesta suunnitellaan monipuolinen ja korkeatasoinen, ja sinne tulee kaikkia eri asumisvaihtoehtoja. Suunnitelmissa varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen sekä kahden uuden koulun ja tarvittavien päiväkotien rakentamiseen. Alueelle suunnitellaan lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen. Aluetta palvelee tulevaisuudessa poikittainen Raide-Jokeri 2 -yhteys sekä Viikki-Malmi (Viima) -pikaraitiotie, joka kulkee kantakaupungista Viikin kautta lentokentän alueen läpi pohjoiseen. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta. Tilaajan tavoitteena oli saada alueen toimijat motivoiduksi koko Malmia hyödyntäviin uudistamishankkeisiin. Lisäksi tavoitteena oli saada Malmin keskustan kehittämistyö ajoissa käyntiin siitä huolimatta, että lentokentän uutta asutusta on odotettava vielä noin vuosikymmen.

Tehtävä

Tehtävänä oli mallintaa Malmin alueen vaiheittainen rakentaminen, sisältäen liikenneinvestointien, asukas- ja työpaikkamäärien sijoittumisen tutkimusalueelle.

Tulokset

Cityfier-analyysi

  • Malmin alueen rakentumisesta ja kehittymisestä, kuvaten asuntojen ja palveluiden ajallista kasvua ja keskinäistä suhdetta.
  • Kaupunkirakenteen muutoksen vaikutuksesta nykyisten rakennusten, asuntojen ja palvelujen sijainnin arvoon.
  • Alueen julkisten palvelujen tarpeen osalta (esim. päiväkotien ja koulujen määrä ja sijainti) suhteessa odotettuun asukasmäärän kasvuun.

Alueen kehitys

Ota YhteyttäA-Insinöörit

Bertel Jungin Aukio 9
FI-02600 Espoo
Finland

www.ains.fi

Tietosuojaseloste

Jukka Kettunen

Kaupunkikehitysjohtaja

 +358 40 733 8280

 jukka.kettunen@ains.fi


Jani Nevalainen

Tuotepäällikkö

 +358 40 357 0348

 jani.nevalainen@ains.fi