Cityfier -palvelun tietosuojaseloste (asiakkaat, käyttäjät ja markkinointi)

Laatimispäivä: 15.3.2021

1. Rekisterinpitäjä

  • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  • Kalevantie 2 , 33100 Tampere
  • +358 40 357 0348
  • jani.nevalainen@ains.fi
  • (jäljempänä ”me”)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Jani Nevalainen

2. Mitä tietoja käsittelemme ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Keräämme seuraavia henkilötietoja Cityfier -palvelun asiakkaista, käyttäjistä sekä potentiaalisista asiakkaistamme, esim. silloin kun vierailet nettisivuillamme. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät tämän selosteen kohdasta 8. Tähdellä (*) merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa Cityfier -palvelua.

HENKILÖTIEDOT KÄSITTELYN TARKOITUS OIKEUSPERUSTE
Perustiedot* kuten nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, asiointikieli Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen Oikeutettu etumme
Asiakaskyselyt
Yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen Sopimuksen täytäntöönpaneminen
Laskutus
Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, tittelit sekä yhteystiedot Palveluidemme markkinointi yrityksille Oikeutettu etumme
Kirjanpito Lakisääteinen velvoite
Mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset Noudattaa asiakkaan toivetta olla vastaanottamatta suoramarkkinointia Oikeutettu etumme täyttää lakisääteinen velvollisuutemme varmistaa, että noudatamme suoramarkkinointikieltoa lain mukaisesti
Tiedot liittyen tapahtumiin, joihin osallistut kuten ilmoittautumistiedot, erityisruokavaliot, laskutustiedot Tapahtumien järjestäminen Oikeutettu etumme, jotta voimme isännöidä tapahtumia sekä tarvittaessa laskuttaa
Suostumus terveystietojen osalta (esim. allergiat)
Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, kanssasi käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, maksutiedot sekä itse vapaaehtoisesti järjestelmiimme antamasi tiedot Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen Sopimuksen täytäntöönpaneminen
Laskutus
Asiakassuhteen hoitaminen Oikeutettu etumme asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi
Kirjanpito Lakisääteinen velvoite
Käyttämääsi tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot kuten IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste, evästetiedot sekä palvelun käyttöä ja ylläpitoa koskevat tiedot, kuten sovelluksen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. suoritetut toiminnot). Mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissamme Suostumus
Käyttäytymisen analysointi ja profilointi

3. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi tai edustamaltasi yritykseltä, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

4. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Käytämme säännönmukaisesti mm. seuraavia alihankkijoita:

  • Microsoft (Ireland Operations Limited): tietojensäilytys ja palvelimet

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoa käsiteltäisiin EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

5. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

6. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Sinulla on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.

7. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 1 nimetylle yhteyshenkilölle.

8. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi. Suurin osa selaimista mahdollistavat evästeiden hallinnan käyttäjän toimesta, esimerkiksi kytkemällä evästeet kokonaan pois käytöstä, hyväksymällä jokaisen evästeen erikseen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että jos kytket evästeet kokonaan pois käytöstä, et välttämättä voi käyttää joitain verkkosivustomme ominaisuuksia.

Google Analytics

Käytämme verkkosivujen ja -palvelussamme analytiikkatyökaluna Google Analytics-palvelua, joka evästeitä käyttämällä kerää ja tallentaa tietoa verkkosivujen ja -palvelun käytön kehittämistä varten.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Voit estää Google Analytics tietojen keräämisen lataamalla selaimeesi opt-out-lisäosan.

Hubspot

Käytämme verkkosivujemme osana Hubspot-markkinointijärjestelmää, joka evästeitä käyttämällä kerää ja tallentaa tietoja, kuten vierailun aika, vieraillut sivut, kullakin sivulla vietetty aika ja IP-osoite. Lisäksi Hubspot voi kerätä tietosi täyttämistäsi verkkolomakkeista (esim. tilaukset, lataukset ja yhteydenottopyynnöt) sekä tietoa meidän ja sinun välisestäsi sähköposti- ja uutiskirjeviestinnästä.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä markkinointi- ja uutiskirjeviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.

Contact usA-Insinöörit

Bertel Jungin Aukio 9
FI-02600 Espoo
Finland

www.ains.fi

Privacy statement (fi)

Jukka Kettunen

Director, urban development

 +358 40 733 8280

 jukka.kettunen@ains.fi


Jani Nevalainen

Product manager

 +358 40 357 0348

 jani.nevalainen@ains.fi